Dan Andersson
Min kärlek föddes vid Pajso älv
Ett visprogram kring en av våra mest älskade skalder.
Berättelsen om hans liv är berättelsen om ett fattigsverige och orättvisor, men även om solidaritet och medkänsla med människor i samhällets utkant. Och inte minst Kärleken till Livet och Naturen. Nämnas kan även att jag vikarierar som guide i Dan Anderssons minnestuga ”Luossa” i Skattlösberg.
Boka >>
 
 
Evert Taube
På böljan blå, i städer och på land
Ett Taube-program om en av vårt lands största konstnärer. Även mindre kända visor och dikter framförs. 20-talets cabaretsångare som utvecklades till en diktare med en helt egen ton. I sina bästa stunder en konst som tillhör det allra bästa som varje tid och varje land förmår att frambringa och som vi borde vara mycket stolta över och vårda som det kulturarv det utgör.
Boka >>
 
 
Nils Ferlin
Jag är en liten gosse jag
som går i skolan varje dag
och när jag slutat där en gång
då går jag ut i världen på livet smala spång.
Och när jag över spången gått
då får jag skörda vad jag sått.


Så skaldade en 10-årig Nils Ferlin! Någon har kallat Ferlin för Diamant-sliparen i svensk lyrik. Ingen kunde som han ömsom med ironi, ömsom med medkänsla skildra människans tillkortakommanden, utanförskap och andra mänskliga svagheter. Hans klarsynthet i sin diktning är angelägen för oss i alla tider!
Lyssna >>
Boka >>
 
 
Nils Parling
Vislyrikern Nils Parling
Burleska och lyriska visor av vår store Finnmarksförfattare.
Nils som dog 2002 hann med att skriva över 50 böcker sedan debuten med ”Motorsågen” 1950 som tillkom under konvalescensen efter en olycka i skogen. Vid sidan av romanerna och novellerna skrev han hela tiden dikter och visor av de mest skilda slag. Ja, han är lika mångsidig på detta område som någonsin i sin prosa.
Lyssna >>
Boka >>
 
  Svenska visor och dikter
Förutom nämnda visdiktare ingår i repertoaren visor och dikter av Ruben Nilson, Moa Martinson, Gunde Johansson, Povel Ramel, Stefan Demert, Gösta Myhrén, Cornelis Vreeswijk med flera. Programet kan varieras och skräddasys efter beställaren och publikens önskemål.
Lyssna >>
Boka >>